• O konkursie

  Z czym kojarzy Ci się nauka? Z naukowcami? Instytucją? Laboratoriami i eksperymentami? A może z tymi, którzy dopiero się uczą? Albo to po prostu synonim wiedzy?
  Czytaj więcej
 • Regulamin

  Zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem konkursu, na podstawie którego wyłonimy zwycięzcę oraz rozdzielimy nagrody.
  Czytaj więcej
 • Zarejestruj się

  Konkurs rozpocznie się 1 marca i potrwa do 1 maja. Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 czerwca podczas festynu rodzinnego na Jasnych Błoniach z okazji Święta US.
  Czytaj dalej








Zapoznałem się akceptuję Regulamin konkursu „Nauka dodaje nam skrzydeł”, który dostępny jest pod adresem http://konkurs.usz.edu.pl/regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883), oraz że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz do ich zmiany. Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora weryfikacji prawdziwości podanych przeze mnie danych.
Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z wszelkimi działaniami związanymi z Konkursem „Nauka dodaje nam skrzydeł” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński
W przypadku utrwalenia mojego wizerunku, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku (przez Organizatora, jak również przez podmioty trzecie) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie filmów lub filmów w których utrwalony jest mój wizerunek każdą techniką, w tym m. in. cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie tych filmów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw