• O konkursie

  Czym są dla Ciebie studia? Pokaż nam rózne aspekty studiowania ze swoją ekipą!
  Czytaj więcej
 • Regulamin

  Konkurs rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa do 29 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja.
  Czytaj więcej
 • Zarejestruj się

  Konkurs rozpoczyna się 13 kwietnia 2018 r. Zarejestruj się już dziś poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.
  Czytaj dalejZapoznałem się akceptuję Regulamin konkursu „SUPER TEAM 2018”, który dostępny jest pod adresem http://konkurs.usz.edu.pl/regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883), oraz że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz do ich zmiany. Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora weryfikacji prawdziwości podanych przeze mnie danych.
Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z wszelkimi działaniami związanymi z Konkursem „SUPER TEAM 2018” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński
W przypadku utrwalenia mojego wizerunku, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku (przez Organizatora, jak również przez podmioty trzecie) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie filmów lub filmów w których utrwalony jest mój wizerunek każdą techniką, w tym m. in. cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie tych filmów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw