• O konkursie

  Czym był dla Ciebie dłuższy pobyt w innym kraju? Szokiem kulturowym? Szansą na zwiedzanie? A może nic Cię nie zaskoczyło?
  Czytaj więcej
 • Regulamin

  Konkurs rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 15 września. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 września.
  Czytaj więcej
 • Zarejestruj się

  Konkurs rozpoczyna się 15 lipca 2017 r. Zarejestruj się już dziś poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.
  Czytaj dalej
Zapoznałem się akceptuję Regulamin konkursu „ERASMUS plus JA”, który dostępny jest pod adresem http://konkurs.usz.edu.pl/regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883), oraz że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz do ich zmiany. Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora weryfikacji prawdziwości podanych przeze mnie danych.
Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z wszelkimi działaniami związanymi z Konkursem „ERASMUS plus JA” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński
W przypadku utrwalenia mojego wizerunku, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku (przez Organizatora, jak również przez podmioty trzecie) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie filmów lub filmów w których utrwalony jest mój wizerunek każdą techniką, w tym m. in. cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie tych filmów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw