Zapoznałem się akceptuję Regulamin konkursu „SUPER CASTING 2021”, który dostępny jest pod adresem http://konkurs.usz.edu.pl/regulamin-2/
Zapoznałem się akceptuję klauzulę RODO, która dostępna jest pod adresem RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883), oraz że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz do ich zmiany. Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora weryfikacji prawdziwości podanych przeze mnie danych.
Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z wszelkimi działaniami związanymi z Konkursem „SUPER CASTING 2021” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński
W przypadku utrwalenia mojego wizerunku, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku (przez Organizatora, jak również przez podmioty trzecie) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie filmów lub filmów w których utrwalony jest mój wizerunek każdą techniką, w tym m. in. cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie tych filmów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, TV, w katalogach i podczas wystaw

 • O konkursie

  Zrób sobie zdjęcie, na którym widać Twoją twarz, prześlij je do nas i zgarnij atrakcyjne nagrody.
  Czytaj więcej
 • Regulamin

  Zgłoszenia przyjmujemy od 15 marca do 4 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia.
  Czytaj więcej
 • Zarejestruj się

  Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2021 r. Zarejestruj się już dziś poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.
  Czytaj dalej