Uczestnikiem konkursu może być każdy student I lub II stopnia zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych